Category

Taxichauffeurs

Taxi Bergen op Zoom

 

Kinderen en tieners zijn niet de enigen die door de politie tegen schade moeten worden beschermd. Taxichauffeurs moeten zich ook houden aan de veiligheidsregels voor kinderen die door de autoriteiten in elk rechtsgebied zijn vastgesteld.

Hoewel de meeste mensen hebben aanvaard dat ouderen voorrang moeten krijgen bij de boekingsprocedure omdat zij meer tijd en geduld hebben, zijn zij het niet noodzakelijk eens met ontslag omdat taxichauffeurs rekening moeten houden met de emotionele toestand en de alertheid van hun passagier. Deze regels doen geen afbreuk aan de plichten van taxichauffeurs. Zij moeten zich houden aan de wet dat kinderpassagiers moeten worden behandeld alsof zij zelf niet in staat zijn te rijden.

Voor meer informatie, bezoek de blog site vermeld in het Resource Box.

Copyright amberkleurig rijden teamishingo inspireerde tot de omslag in het denken die in 2003 plaatsvond toen het werd goedgekeurd door de Belgische regelgevers. Onder druk van verschillende gemeenten moeten taxichauffeurs voldoen aan strenge normen die zijn vastgelegd in een gedetailleerde verordening (de Belgische wetgeving inzake taxiritten wordt aangevuld met aanvullende richtlijnen. Het hele proces wordt in detail beschreven in het bijbehorende informatieblok).

De Belgische Raad voor het Personenvervoer legt in de eerste plaats de nadruk op een actieplan voor ouderen. In versoepelingen van de herziening van 2003 moeten taxichauffeurs meer tijd krijgen om te stoppen voor een ritprijs. Dit is onvoldoende volgens de eisen van de vervoersraad.

“Van de chauffeur wordt verwacht dat hij de reden van het telefoontje van de passagier aan het einde van de rit bekijkt om vast te stellen of de rit ernstige vertraging heeft opgelopen, of de persoon de chauffeur heeft gevraagd een boodschap voor de passagier te maken, of de chauffeur wenst te vertrekken om naar een onbekende bestemming te gaan, enzovoort”, aldus Luc Van Wijen als voorzitter van de Belgische controle van taxidiensten.

De herziene verordeningen zullen in eerste lezing ter goedkeuring aan het Belgische parlement worden voorgelegd.

De redenen die de regelgever opgeeft:

“BelgiĆ« heeft een vereenvoudigd vergunningenstelsel nodig. Er is een duidelijke wet nodig om te specificeren welk bedrijf voor personenvervoer kan worden erkend als geregistreerde importeur voor elke voertuigklasse. Er moet een lijst worden gepubliceerd van de klanten van de importcategorie en de kenmerken van hun diensten, samen met de voorwaarden in verband met het faillissement van het bedrijf, reorganisatie, nauwe banden met de misdaad, financieringsactiviteiten en duurzame interne communicatiemethoden, met inbegrip van informatie door gebruikers van de dienst. ”

Het doel van dit systeem is niet een bepaalde voertuigklasse te promoten boven andere, maar gewoon om taxibedrijven en passagiers gemoedsrust en veiligheid te bieden.

“Een passagier kan niet altijd vertrouwen op een taxichauffeur. De crimineel, de drugshandelaar, de smokkelaar zijn potentiĆ«le klanten. Zij zullen de hoge prijzen niet betalen, maar verwachten niet dezelfde kwaliteit van dienstverlening. Dus moet er een back up plan zijn. En dat is heel eenvoudig: de politie moet erbij betrokken worden”, aldus inspecteur Schade.

“Een gevestigde onderneming met een geschiedenis van betrouwbaarheid en goede dienstverlening verdient de voorkeur. Daar kunnen we geen compromissen over sluiten, want er zijn nog andere factoren”, aldus Van den Broe.

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer van het Belgische parlement voor vervoer en zal nu naar de Senaat worden gezonden.

Als eerste stap is de instemming nodig van het Economisch en Energiebeleid, dat in het Lagerhuis de meerderheid krijgt.