Category

Wat is een fiets?

Tweedehands fietsen Turnhout

 

De complete fiets past in een fietsdoos (meestal wordt de term “fietsdoos” gebruikt, waarmee ook een koffer voor een bevestigingsfiets wordt bedoeld) die vervolgens naar uw plaatselijke fietsenwinkel wordt gebracht. De fiets in het boxsysteem is niet langer een fiets.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de term fietsenmaker ook gebruikt voor verkopers van kleine gereedschapsmachines, en in het beroep van machinebankwerker en werktuigbouwkundige. Een rijwielmonteur of fietsmonteur (afhankelijk van de definitie uit de jaren 1960) was een veel hogere functie. Vroeger werd deze functie fietsenmaker of fietsenknecht genoemd. Deze auteur gebruikt de term “fiets” zoals die universeel gebruikt wordt. In de loop der jaren is de terminologie van een bepaald reclamebureau ook op reclame van toepassing geworden. Het bureau wil graag verduidelijken dat wat zij adverteren de “fiets” is.

isters”, zoals ze vroeger werden genoemd, waren mensen die monteurs hielpen bij problemen met de tweedehandsfietsen waaraan ze werkten. De werkzaamheden bestonden uit het rijdend houden en rijdend krijgen van de fietsen. Met andere woorden, ze hielpen mensen met een handicap. Daarom zie je op bepaalde plaatsen advertenties voor “pendelen” of “naar het werk gaan”. Dit is dezelfde reden waarom organisaties in de sociale zorg vroeger reclame maakten om rekening te houden met het woon-werkverkeer.

Tegenwoordig heeft de term echter een andere betekenis. Het is een inclusieve omschrijving voor het werken met mensen die vervoersproblemen hebben, of het nu gaat om mensen die moeite hebben om op het werk te komen of mensen die vastzitten in het verkeer. Als u bijvoorbeeld totaal ongeschikt bent, maar in staat om in de middenberm van een stad te komen, kan dit aanvaardbaar zijn omdat u met de beller kunt communiceren. De meeste werkgevers zullen dit echter niet als een optie voor u beschouwen wanneer u een functie wilt gaan bekleden waarbij u in dezelfde richting moet gaan.

Een andere situatie die minder wordt, is het tekort aan boekhoudkundige functies. De vraag is nog nooit zo groot geweest en de vervalsing van deze functies viert nog steeds hoogtij. De aanpak, zoals zij het noemen, is om het werk in eigen beheer te doen en uitbesteding van het werk is gebruikelijk. Straatmeubilair zou onder dit soort categorie vallen. Straatmeubilair vereist een bijzondere aanpak van de werknemer. Het komt zelden voor dat je straatmeubilair vindt waarbij een arbeider achterover kan leunen en zich kan ontspannen. Als de lunchpauze nadert, neemt ook het risico toe dat men met een moeilijke klant te maken krijgt.

De les hier is dat als u over een unieke vaardigheid met mechanismen beschikt, het de moeite loont na te gaan hoe u het bereik van uw werkgever zou kunnen vergroten. Zo wordt u door uw werkgever erkend en dat is essentieel voor uw loopbaanontwikkeling. Waarom? Werkgevers wenden zich graag tot hun werknemers wanneer een bedrijf extra hulp nodig heeft. Het is geen ‘adverteren naar’ maar een ‘adverteren naar’ op ‘behoefte van de werkgever’!

Terzijde zij opgemerkt dat in de jaren ’90 de reclame-industrie op het hoogtepunt van haar explosie stond. De media werd erdoor vermoord. Het was “alle klanten de hele tijd”. Bedrijven moesten kosten besparen en reclame was de eerste om te worden vertaald. Advertentie bedrijven adverteerden in de lokale krant “DON’T DO THIS ADVERTISING”, “BAD BLAKE”, wat dat ook was. Dus raad eens wie de “reclame-zonder-te-blijven” agent schreef!!!

Dus als u overweegt een carrière in de reclame bedenk dan dit, de mensen die reclame schrijven aan de top van de voedselketen zijn precies wie je schrijft aan. Probeer een ontmoeting met hen te krijgen. Neem het niet te persoonlijk op. Reclame is een vast onderdeel van het leven. Als je de verantwoordelijkheid niet aankan, neem dan de kans niet. Het is goed om te vragen.

Lees meer:

Fietsenmaker Turnhout

Tweedehands fietsen Turnhout